Home

Welkom

Ik ben Dana en ik ben Vrouw in Techniek.
Dé oplossing als het gaat om de juiste match op de werkvloer. In deze krappe arbeidsmarkt kom ik graag bij u in het bedrijf om u te voorzien van passend advies over de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.
Dit middels werkplekanalyses, werkplekbegeleiding en mentoring op de werkvloer. Het binden en het boeien van uw personeel staat voor mij gelijk aan productie efficiency. Het klinkt cliché, en tegelijkertijd is het gewoon de waarheid: tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten. Mijn doel is om een optimale binding en match op de werkvloer te realiseren; iedereen op de juiste plek in de juiste setting. Daarnaast ben ik ook in te zetten voor HR vraagstukken en treed ik graag op als extern vertrouwenspersoon.

Wolkom

Ik bin Dana en ik bin Frou yn Technyk. Dé oplossing als it giet om de krekte match op de wurkflier. Yn dizze krappe arbeidsmerk kom ik my graach yn jo bedriuw om jo te foarsjen fan in passend advys oer de doarsume ynsetbarhied fan jo personiel. Dit doch ik middels wurkplakanalyses, wurkplakbegelieding en mentoring op de wurkflier. Mei as doel in optimale bining en match op de wurkflier te realiseerje. Neffens dat bin ik ek ynsetbar foar HR en bin ik extern fertrouwenspersoan.

Werkgevers

Tekort aan technisch personeel of meer diversiteit op de werkvloer?

Vrouw in techniek

Omscholen vanuit werk of een uitkeringssituatie?

Opleiders

Op zoek naar een sparringpartner of opleidingsplaatsen?

Overheid

Verhogen van uitstroom uit uw uitkeringsbestand?