Overheid

Overheid

Projectmanagement

Trajectbegeleiding

Coaching en training medewerkers

Enthousiasmeren en activeren van Vrouw in Techniek

Ik ben Gemeente/ UWV

U wilt een plaatsing van uw kandidaat/ kandidaten realiseren?
U kunt mij benaderen voor het bemiddelen van diverse doelgroepen met zowel een lange als een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook voor het activeren en enthousiasmeren van uitkeringsgerechtigden en voor het vinden van werkervaringsstages en arbeidsplekken in de Techniek. In samenwerking met OBM Noord kan ik veel voor u betekenen op het gebied van scholing en duurzame plaatsing https://obm-opleidingen.nl/vestigingen/obm-noord
U kunt mij inzetten voor projectmatige opdrachten op het gebied van Vrouw In Techniek.

Uiteraard kunt u mij ook benaderen voor individuele trajecten om uitstroom uit de uitkering te realiseren; als ervaren trainer en coach kan ik faciliteren op het gebied van talentontwikkeling, werknemersvaardigheden, solliciteren en uiteraard passende nazorg bieden bij plaatsing.